Mgr. Terezie Štokrová

posted on 01.10.2015 by Psychocentrum Zlín

Mgr. Terezie Štokrová

Klinický psycholog, psychoterapeut
Pracuji jako klinický psycholog a psychoterapeut. Svou profesní dráhu jsem začala jako psycholog Dětského centra ve Zlíně, kde jsem pracovala s dětmi batolecího a předškolního věku, které se ocitly mimo svou rodinu. Po přestěhování se za manželem na Vysočinu jsem se přesunula k vyšší věkové kategorii, když jsem se věnovala adolescentkám na oddělení závislostí. Po několika  letech praxe  jsem pak začala (spolu)pracovat  s dospělými  v psychiatrické léčebně. Každá pracovní příležitost, každé setkání s druhým člověkem, mě přesvědčuje o velké bohatosti světa a různosti cest. Stejně jako kolegové neradím, ale doprovázím, dopomáhám nalézt vnitřní zdroje člověka. Pomáhám posílit jeho uvědomění si sebe. Hledáme, jak se sebou zachází, pro co se rozhoduje i co míjí.  Jsem rozvedená, žiji s partnerem a dospívajícím synem, kterého mám v pěstounské péči. Přes různé odbočky se stále vracím do Zlína (kraje mé rodiny), mám velmi ráda toto město, jeho okolí, lidi v něm. Vnímám, jak jsou zde krajina i lidé ještě spolupropojeni. Ve volném čase jezdím na kole, plavu, čtu si, věnuji se domácím pracem (ráda), setkávám se s lidmi.
Specializace
Klinická psychologie, gestalt terapie, klinická psychodiagnostika, vývojová diagnostikaProfil

 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie (1992-1997)
 • Dětské centrum Burešov, Centrum pro náhradní rodinnou péči ve Zlíně (1996-1999)
 • Systemický psychoterapeutický výcvik v Brně (1998-2003)
 • Psychiatrická léčebna v Jihlavě (1999-2008)
 • Atestace z klinické psychologie (2000)
 • Výcvik v Rorschachově diagnostice (2005-2006)
 • Psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii – Institut Dialog (2009-2014)
 • Privátní praxe klinického psychologa v Jihlavě (2009-2013)
 • Výcvik v Supervizi pro pomáhající profese (2011-2012)
 • Certifikovaný Gestalt psychoterapeut – institut Dialog (2016)
 • Funkční specializace v psychoterapii (2016)
 • Dlouhodobě spolupracuji s několika neziskovými organizacemi v oblasti práce s rodinami s postiženými dětmi (Středisko rané péče EDUCO Zlín) a z oblasti práce s náhradními rodinami (Rodina u nás, o.p.s.).
 • Průběžně se vzdělávám v psychoterapii, podstupuji pravidelná supervizní sezení
 • Výcvik v Gestalt psychoterapii, Institut Gestalt Associates Training Los Angeles v letech 2012, 2013, www.gatla.org