Služby

posted on 22.11.2014 by Psychocentrum Zlín

NAŠE SLUŽBY

 • Nabízíme vám komplexní služby v oblasti psychiatrie, adiktologie (návykových nemocí), psychologie a psychoterapie:
  • Diagnostika duševních poruch a ambulantní psychiatrická léčba
  • Diagnostika sexuologických poruch, léčba sexuálních dysfunkcí, zprostředkování kontaktu na specializovanou sexuologickou léčbu
  • Individuální a skupinová psychoterapie
  • Poradenství a edukace rodinných příslušníků
  • Párová, rodinná psychoterapie
  • Farmakoterapie
  • Pomoc v krizových situacích, při řešení osobních, vztahových i pracovních těžkostí
  • Specializace na léčbu návykových nemocí a poruch
  • Psychodiagnostika a další specifická vyšetření (např. školní zralost, předoperační vyšetření, profesní diagnostika)
  • Soudně znalecké posudky v oborech psychiatrie, adiktologie a klinické psychologie
  • Odborné semináře a kurzy, supervize
  • Psychotherapy in English

 

Psychiatrická péče je hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění u pojištěnců následujících zdravotních pojišťoven:
 111 – VZP, 201 – VoZP, 205 – ČPZP, 207 – OZP, 211 – ZPMV a 213 – RBP.

Psychologické služby jsou podle jejich typu hrazeny buď přímou platbou od klienta (některé druhy poradenství či speciální vyšetření), nebo z prostředků veřejného zdravotního pojištění (klinické psychologické vyšetření, individuální psychoterapie) – a to u pojištěnců následujících zdravotních pojišťoven: 111 – VZP, 201 – VoZP, 205 – ČPZP, 207 – OZP, 211 – ZPMV a 213 – RBP.

 

DALŠÍ SLUŽBY

Konzultace a psychologické poradenství zaměřené na:

 • řešení partnerských a vztahových problémů
 • řešení psychosexuálních problémů
 • řešení vztahových mezigeneračních problémů
 • zvládání krizových životních situací
 • zvýšení sebedůvěry a sebevědomí
 • poruchy příjmu potravy

Psychodiagnostika

 • osobnosti, intelektu
 • psychodiagnostika uchazečů u výběrového řízení
 • profesní psychodiagnostika výkonového, osobnostního a motivačního potenciálu
 • profesní diagnostika při výběru školy, změně zaměstnání
 • vyšetření školní zralosti dítěte před nástupem školní docházky

Konzultace a psychologicko-personální poradenství zaměřené na:

 • monitoring a zpětnou vazbu osobnostního a výkonového potenciálu v profesní pozici
 • analýzu individuálních vzdělávacích potřeb a možností dalšího profesního rozvoje
 • volbu studia a dalšího profesního směrování (nejen pro studenty)
 • přípravu na přijímací rozhovor, výběrové řízení, konkurz
 • krizové situace v zaměstnání, zvládání stresu a pracovní zátěže
 • nástup do nového zaměstnání, změny v zaměstnání, propuštění
 • manažerské a řídící pozice
 • vedení porad, výběrových a hodnotících rozhovorů se zaměstnanci
 • koučování
 • nastavení personálních procesů (motivace, hodnocení, vzdělávání) ve firmách
 • psychologické poradenství v průběhu výběrového řízení – účast psychologa jako nezávislého poradce ve výběrové komisi