MUDr. Pavel Konečný

posted on 13.02.2015 by Psychocentrum Zlín

Lékař – psychiatr, adiktolog, psychoterapeut, soudní znalec, vysokoškolský učitel

Jsem lékař – psychiatr se zkušenostmi z práce v lůžkovém psychiatrickém zařízení a v posledních více než deseti letech z psychiatrické ambulantní praxe. Při práci s pacienty a pacientkami kladu důraz na komplexní (biopsychosociální i spirituální) přístup, který v sobě obsahuje možnost léčby léky (psychofarmakoterapie) i psychoterapeutickou podporu pro porozumění a uvědomění si souvislostí svých těžkostí. Za nezbytnou podmínku pro úspěšnou spolupráci a léčbu považuji oboustranně otevřený, zodpovědný a férový terapeutický vztah. Zajímá mě pátrání po smyslu a pozadí projevů duševních poruch (hledání toho, co je na počátku většinou skryto), vztah psychických a tělesných příznaků (psychosomatika), problematika návykových poruch (alkohol, nealkoholové návykové látky, závislosti na procesech), soudní psychiatrie a adiktologie (soudně znalecké zkoumání duševního stavu, vypracování psychiatrických znaleckých posudků), systemický rodinný přístup. Již více než deset let externě vyučuji psychiatrii a adiktologii na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Žiji se svou ženou a dvěma dětmi celý život ve Zlíně, nyní na podle mého jedné z „nejlepších zlínských adres“ – v baťovském půldomku. Rád cestuju, dobře se cítím prakticky kdekoliv u vody/na vodě, na túře ve slovenských horách, v japonských zahradách a buddhistických klášterech. Za jednu z nejlepších cest k budování dobrého vztahu se sebou samým i se svými emocemi považuji hudbu, takže ji často poslouchám, zpívám i hraju na klavír. Baví mě jezdit v létě na wakeboardu a v zimě na snowboardu, stejně jako sedět se sousedy a kamarády u zahradního krbu a udit sýr… Jsem závislý na své rodině – miluji svou ženu a své děti – když vidím jejich úspěchy, tak se cítím šťastný.

Specializace

Psychiatrie, adiktologie (léčba návykových poruch), psychoterapie (Gestalt, rodinná systemická terapie), soudní psychiatrie a adiktologie

Profil

 • 1. lékařská fakulta UK Praha, MUDr. (1989-2006)
 • Psychiatrická léčebna Kroměříž – starší sekundární lékař (1996-2004)
 • Soukromá psychiatrická a adiktologická praxe – PSYCHOCENTRUM ZLÍN (od 2004)
 • Atestace psychiatrie I. st. (1999)
 • Atestace psychiatrie II. st. (2002)
 • Atestace Návykové nemoci (Adiktologie) (2005)
 • Osvědčení o specializované způsobilosti MZ ČR – psychiatrie, návykové nemoci (2006)
 • Absolvován výcvik v Gestalt psychoterapii, institut Dialog, CZGPTI (2001-6)
 • Rodinné a systemické konstelace od r. 2000, vedení výcviku i svých seminářů (žák Ivana Verného, M.D., Curych)
 • Soudní znalec se specializací psychiatrie a návykové nemoci (jmenován Krajským soudem v Brně 2007)
 • Externí učitel Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (psychiatrie, návykové nemoci) (od 2003)
 • Sexuologická společnost ČLS JEP – člen
 • Krajský konzultant pro psychiatrii a návykové nemoci (Krajský úřad Zlínského kraje)
 • Komise rady Zlínského kraje pro protidrogovou politiku a prevenci sociálně patologických jevů – člen
 • Česká asociace systemických konstelací – člen