Mgr. Michal Pernička, Ph.D.

posted on 13.02.2015 by Psychocentrum Zlín

Klinický psycholog a psychoterapeut, soudní znalec

 

V našem centru pracuji od roku 2008 jako klinický psycholog. Má předchozí zkušenost je z práce s klienty v terapeutické komunitě pro závislé Sejřek a s psychiatrickými pacienty v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Dále se věnuji trenérské, posudkové či supervizní činnosti, ale těžištěm mé práce zůstává přímý kontakt s klienty v našem centru, a to zejména ve formě individuální psychoterapie. Ve své práci využívám přístup Gestalt psychoterapie opírající se o otevřený dialog, uznání a respekt k odlišnosti. Věřím, že na konci terapeutické práce, která není snadná, se člověk stává svobodnějším a odpovědnějším, spokojenějším ve svém životě i ve svých vztazích.

 

Specializace
Individuální psychoterapie, klinická psychodiagnostika, soudněznalecká činnost, Psychotherapy in English

 

Profil

 • Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor psychologie (1996-2002)
 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, obor klinická psychologie, doktorské studium (2011-2016)
 • Terapeutická komunita pro závislé na nealkoholových drogách Sejřek (2002-2004)
 • Psychiatrická léčebna Horní Beřkovice (2005-2007)
 • privátní praxe klinického psychologa – PSYCHOCENTRUM ZLÍN (od 2008)
 • atestace z klinické psychologie a funkční specializace v systematické psychoterapii
 • certifikovaný Gestalt psychoterapeut
  • 2008 – institut Dialog, CZGPTI
  • 2011 – institut GATLA, USA
 • Institut Dialog – člen vedení trenérského týmu (www.gestalt-dialog.cz)
 • hostující trenér Dialogas – Geštaltinės psichoterapijos institutas, Litva
 • soudní znalec ve specializaci klinická psychologie
 • supervizní činnost individuální i týmová
 • externí vyučující na katedře psychologie FF UPOL (Rorschachova metoda)
 • členství v odborných společnostech
  • Asociace klinických psychologů
  • Česká společnost pro Gestalt terapii
  • Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody
 • využívám služeb supervizora – Liv Estrup, Santa Monica, USA